Zinc • Нашето свежо лого

Cart

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на уебсайта за електронна търговия zinc.bg

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1 С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между ЕТ “ЛИМА-Людмил Стоилков“, наричан по-долу за краткост „доставчик”, собственик на уебсайта zinc.bg, извършващ дейност като електронен магазин/платформа за онлайн търговия на стоки за деца/ наричан за краткост „онлайн магазин“, от една страна и от друга потребителите на уебсайта zinc.bg, наричан за краткост „потребител“.

Чл. 2 Настоящите Общи условия имат задължителна сила за доставчика и за потребителите на онлайн магазина. С всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите “Общи условия”.

Чл. 3 Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от онлайн магазина.

Чл. 4 Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока и/или услуга, която се предлага от онлайн магазина.

Чл. 5 Информация за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на доставчика: ЕТ “ЛИМА-Людмил Стоилков“,
 2. Седалище: България, гр. Благоевград, ул. „Марица“ 29Б
 3. Адрес за упражняване на дейността, адрес за отправяне на жалби от потребители и рекламации: България, гр. Благоевград, ул. „Марица“ 29Б, Людмил Стоилков – Управител.
 4. Данни за контакт:
  България, гр. Благоевград, ул. „Марица“ 29Б
  Мобилен телефон: +359 898 662 163
  И-мейл: [email protected]
  Уебсайт: www.zinc.bg
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 040744245
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG040744245
 7. Надзорни органи:(1) Комисия за защита на личните данни:
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: [email protected], [email protected]
  Уебсайт: www.cpdp.bg(2) Комисия за защита на потребителите:
  Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уебсайт: www.kzp.bg(3) Платформа за ОРС (Онлайн решаване на спорове):
  При спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове:http://ec.europa.eu/odr

 

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
Чл. 6 Всяка поръчка от страна на потребител на сайт zinc.bg има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя.

Чл. 7 Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.

Чл. 8 Договорът се смята за изпълнен, когато потребителят получи поръчания артикул, а ЕТ “ЛИМА – Людмил Стоилков“ получи дължимата сума – цената на поръчаната стока.

 

РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОЦЕС НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА
Чл. 9 Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта потребителят попълва регистрационен формуляр. Потребителят избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, потребителят има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.

Чл. 10 Цената за всеки артикул посочена в сайта е български лева и е с включен ДДС (Данък добавена стойност). Потребителят вижда отделно цената на доставката при финализиране на поръчката си.

Чл. 11 При завършване на поръчка потребителят получава потвърждение на посочен от него имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и следва обработването и от доставчика.

Чл. 12 Начин на плащане: Наложен платеж – при получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера. Цената на самата доставка се плаща отделно на куриера при получаване на доставката.

Чл. 13 Поръчката се обработва на следващия работен ден от доставчика. Възможно е представител на доставчика да се свърже с потребителя на посочения от него телефон за потвърждаване на получената поръчка.

Чл. 14 В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят ще получи допълнителен имейл или обаждане на посочения от него телефон.

Чл. 15 Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. Доставката се извършва в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден и събота в часовете от 09.00 часа до 13.30 часа, с изключение на неделя и дните на официалните празници в Република България. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, потребителят трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 16 Доставчикът се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на доставчика.

Чл. 17 Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на доставчика, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя.

Чл. 18 След получаване на плащането доставчикът се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки.

Чл. 19 Доставчикът е длъжен да изпраща в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен.

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 20 Потребителят е длъжен да предостави в хода на регистрацията точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, както и разрешава доставчика да  проверява тяхната достоверност. Потребителят е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след извършена промяна в тях.

Чл. 21 Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола. Потребителят няма право да предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица. Ако това се случи, потребителят е отговорен за всички действия, които се извършват чрез използване на неговото потребителското име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 22 Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в онлайн магазина.

Чл. 23 Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 24 Потребителят е длъжен да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката.

Чл. 25 Потребителят може да върне поръчката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на доставката. Артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на  сумата от страна на доставчика се извършва по банков път на сметка, посочена от потребителя, в 30 (тридесет) дневен от връщането на поръчката.

Чл. 26 По всяко време потребителят може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта zinc.bg заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да се свърже с доставчика на посочения в Общите условия имейл за връзка, [email protected].

Чл. 27 Потребителят е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни.

 

РАБОТА С ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 28 Доставчикът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Общия регламент за защита на личните данни.

Чл. 29 Информацията по предходния член може да бъде използвана от доставчика, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на посочения в Общите условия имейл, [email protected]. Доставчикът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които доставчикът ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.

Чл. 30 Потребителят дава изрично съгласие на доставчика да съхранява информация или получава достъп до информация съхранена в крайното устройство на потребителя – „бисквитки” (cookies). Това са малки пакети информация във формата на електронни файлове, съдържащи компютърно генерирана случайна информация. Тези действия на доставчика се извършват с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.

Чл. 31 Доставчикът защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на регистрационната форма и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни.

Чл. 32 При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, доставчикът може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия за предоставяне на стоки и услуги. Доставчикът може да разкрие личните данни на потребителя пред получатели, които изпълняват услуги за посочените по-горе цели. Тези получатели на лични данни имат споразумение с доставчика за опазване на личните данни на потребителите. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

Чл. 33 Доставчикът гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Чл. 34 Срокът на обработка на личните данни зависи от основанието и целите, но не може да бъде по-дълъг от една година след отпадане на правните основания за обработка.

Чл. 35 Ако потребителят е дал своето съгласие да получава информационен бюлетин, доставчикът може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти и промоции на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на потребителя за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава такъв тип информационни съобщения, потребителят може да се отпише във всеки момент от бюлетина, като изпрати съобщение с текст „Отписване от бюлетина“ на посочения в Общите условия имейл адрес,[email protected].

Чл. 36 Обработката на личните данни на потребителя е в съответствие с българското и европейско законодателство и потребителят има право на:

 1. достъп до личните данни, които се обработват;
 2. коригиране на личните данни;
 3. ограничаване на обработването на личните данни;
 4. възражение срещу обработването на личните данни;
 5. блокиране на обработката на личните данни;
 6. изтриването на личните данни на потребителя;
 7. преносимост на личните данни.

Чл. 37 Ако потребителят е дал съгласие, той може да оттегли съгласието си за обработка на личните си данни по всяко време. Обработването на личните данни на потребителя, преди оттегляне на съгласието, се счита за законосъобразно.

Чл. 38 Ако потребителя смята, че са нарушени правата му при обработката на личните данни, има право да подадете жалба до Комисията за Защита на Личните Данни (https://www.cpdp.bg/).

 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 39 Настоящите Общи условия влизат в сила на 13.03.2019г.

Чл. 40 Доставчикът има право, по свое усмотрение и по всяко време без предизвестие да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия за ползване на уебсайта за електронна търговия zinc.bg.

Чл. 41 Използвайки онлайн магазина след публикуването на промени, потребителят приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на онлайн магазина към датата на съответната покупка.

 

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 42 При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

Чл. 43 Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформа за ОРС (онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.

0